Rachunki za prąd z fotowoltaiką

Rachunki za prąd z fotowoltaiką

Myśląc o inwestycji w fotowoltaikę zadajesz sobie pytanie – jak Ci się to opłaca oraz jaka kwota pozostanie do zapłaty po montażu elektrowni słonecznej. Omówimy to na podstawie rachunku za energię elektryczną, który wynosi 250 zł/mc, a taryfa energetyczna to G11. Artykuł przedstawi szczegółowe informacje na temat rozliczenia z operatorem energetycznym w przypadku osoby fizycznej.

Rachunki za prąd – co zniknie, a co pozostanie do zapłaty?

Rachunek za energię elektryczną składa się z dwóch elementów: rozliczenia energii czynnej oraz jej dystrybucji. Stawka energii czynnej regulowana jest umową zawartą ze sprzedawcą energii i jej wysokość różni się w zależności od wybranej przez nas taryfy. Możemy ją wybrać według naszych preferencji.

Składowych dystrybucji jest zdecydowanie więcej – warto tutaj podzielić te opłaty na tzw. dwa rodzaje. Pierwsze z nich to opłaty stałe. Ich wysokość nie zależy od pobranego z sieci przez nas wolumenu energii elektrycznej). Drugie z nich to tzw. opłaty zmienne, które są faktycznie determinowane naszym zużyciem prądu.

Opłatami stałymi są m.in. opłata stała sieciowa, opłata przejściowa i abonament oraz czasami tzw. opłata handlowa. Niejednokrotnie sprzedawcy energii proponują umowę w której gwarantują niezmienność ceny energii czynnej. Wiąże się to z dodatkową opłatą stałą, czyli tzw. opłatą handlową.

Opłaty zmienne, to: energia elektryczna czynna, oplata jakościowa, opłata zmienna sieciowa, opłata OZE oraz opłata kogeneracyjna. Wszystkie opłaty zmienne na naszym rachunku uzależnione są od naszej zużycia. Opłaty te, za wyjątkiem akcyzy, podlegają bilansowaniu z zakładem energetycznym w systemie opustów.

Zaprezentujmy konkretny przypadek – teoria

Załóżmy, że nasza taryfa to G11, stawka prądu wynosi 0,65 PLN/kWh, a za prąd płacimy 250 PLN/mc. Na podstawie tych danych możemy policzyć, iż nasze zużycie energii elektrycznej w horyzoncie rocznym wynosi 4615 kWh. W takim przypadku odpowiednia wielkość instalacji wahałaby się między mocą 5 a 6 kWp.

Należałoby znaleźć wariant, który średniorocznie wyprodukowałby 5500 kWh. Biorąc pod uwagę, że współczynnik naszej autokonsumpcji wynosiłby minimum 20%, tj. 20% z wyprodukowanych 5500 kWh zostałoby zużyte bezpośrednio przez odbiorniki w domu, co jest równe 1100 kWh. Różnica tych wartości, czyli pozostałe 4400 kWh zostałoby oddane do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z systemem opustów moglibyśmy pobrać w dowolnym, dogodnym dla nas momencie 3520 kWh z sieci.

Reasumując 1100 kWh zużyte bezpośrednio oraz 3520 kWh do pobrania daje nam 4620 kWh możliwego poboru w horyzoncie rocznym, co bilansuje się z naszym zużyciem energii elektrycznej, który wynosił 4615 kWh.

Rachunki za prąd – ENEA, taryfa G11

Gdy mamy taryfę G11, a naszym operatorem jest ENEA, to nasz rachunek składa się z następujących elementów:

  • Stawki opłaty stałej sieciowej – układ 3-fazowy – 6,02 zł netto/mc
  • Opłata przejściowa – 0,33 zł netto/mc
  • Abonament – 0,32 zł netto/mc
  • Akcyza – 4,99 zł za każdą MWh

SUMA: 8,20 zł brutto/mc

W 2020 roku opłaty stałe za prąd wynosiły 98,40 PLN więc mogliśmy zaoszczędzić ponad 2900 PLN w horyzoncie rocznym.

Warto jednak pamiętać, że od roku 2021 w życie wchodzi nowa opłata. Jest to tzw. opłata mocowa, która średniorocznie zwiększy rachunki za prąd w domach o 150 zł.

Ile wynoszą rachunki za prąd z fotowoltaiką?

Instalacja fotowoltaiczna w sposób znaczący jest w stanie ograniczyć nasze rachunki za prąd. Dobór odpowiedniej wielkości zestawu do naszego zapotrzebowania jest bardzo istotny w kontekście opłacalności.

Jeżeli nasza mikroinstalacja fotowoltaiczna nie wyprodukowałaby odpowiedniej ilości energii elektrycznej, to będziemy mogli pobrać brakującą ilość z sieci elektroenergetycznej. Wtedy poza opłatami stałymi musielibyśmy zapłacić opłaty zmienne zgodnie ze stawkami umownymi. Jeżeli rocznie wyprodukujemy więcej energii niż zużywamy (już po bilansowaniu), to przechodzi ona na okres następnych 12 miesięcy dyspozycyjności.

Reasumując przy odpowiednim określeniu mocy instalacji nasze rachunki za prąd mogą spaść nawet o 90%. Dodatkowo zabezpieczamy się przed stale rosnącymi cenami zakupu energii elektrycznej. Warto pomyśleć na temat odnawialnych źródeł energii i zainwestować w instalacje fotowoltaiczną.

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.