Fotowoltaika a ulga termomodernizacyjna

Fotowoltaika a ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia wydatków poniesionych na inwestycje związane z tzw. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. W związku z tym, inwestując w instalację fotowoltaiczną, możemy taki wydatek odliczyć w rozliczeniu rocznym PIT. Sprawdź jak to zrobić.

Ulga termomodernizacyjna – podstawowe informacje

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podstawy podatku wszystkich wydatków poniesionych na poczet przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Będzie to np. montaż instalacji fotowoltaicznej w naszym domu. Początek obowiązywania ulgi datowany jest na 1 stycznia 2019 roku. W związku z poniesionymi kosztami mamy możliwość obniżenia naszych dochodów i w związku z tym obniżenia wysokości podatku do zapłaty. Jednym z warunków skorzystania z ulgi termo modernizacyjnej jest bycie właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Maksymalna kwota do odliczenia wynosi 53 000 zł. Przy 17% podatku dochodowym daje to 9010 zł możliwego odliczenia na 1 osobę.

Przedsięzwięcie termomodernizacyjne – co obejmuje

Według obowiązujących zasad przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje:

  • ulepszenie w naszej nieruchomości, które będzie miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzania oraz przygotowania c.w.u.,
  • ulepszenie, które będzie miało wpływ na zmniejszenie się strat energii pierwotnej,
  • podłączenie nieruchomości do źródła ciepła o charakterze scentralizowanym, i usunięcie lokalnego źródła ciepła, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie kosztów pozyskania energii cieplnej,
  • usunięcie całościowe bądź częściowa zamiana źródeł energii na odnawialne źródła energii bądź wykorzystanie kogeneracji.

Spektrum inwestycji możliwych do odliczenia jest bardzo szerokie. Ulga termomodernizacyjna dotyczy zarówno przyszłych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych jak i pomp ciepła. Warto podkreślić, że ulga termomodernizacyjna dotyczy tylko budynków istniejących. Nieruchomości znajdujące się w budowie nie kwalifikują się do odliczenia ulgi.

Fotowoltaika – co potrzebujemy, aby odliczyć jej zakup?

Wszystkie wydatki dot. przedsięwzięć termomodernizacyjnych ujęte są w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Warto podkreślić, że montując instalację fotowoltaiczną wszelkie prace związane z jej montażem musimy zakończyć najpóźniej 3 lata od zakończenia roku podatkowego. Podstawą do odliczenia zakupu, np. instalacji fotowoltaicznej wraz z jej montażem jest faktura. Warto nadmienić, że podatnik wystawiający fakturę musi być czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ulga termo modernizacyjna – PIT

Ulga termomodernizacyjna jest rozliczana zawsze za rok, w którym zostały poniesione wydatki, np. inwestycja w fotowoltaikę. Aby odliczyć wartość zakupu takiej inwestycji, należy wpisać w PIT/0, w części B tego dokumentu, pole nr 27 (podatnik) bądź nr 28 (małżonek) kwotę brutto wynikającą z faktury. Należy pamiętać, że maksymalna kwota możliwa do odliczenia wynosi nie więcej niż 53000 zł na osobę, będącą właściciel lub współwłaścicielem nieruchomości. Co w przypadku kiedy np. instalacja fotowoltaiczna nie znajduje pokrycia w dochodzie rocznym? Wtedy podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym pojawił się pierwszy wydatek.

Wnioski – fotowoltaika od SUNFEEL ENERGY

Firma SUNFEEL ENERGY pozostaje na bieżąco ze wszystkimi doniesieniami związanymi z systemem dofinansowań w Polsce. Oferowane rozwiązania zawsze opierają się o wszystkie dostępne programy, tak aby inwestycja osiągnęła próg rentowności możliwie najszybciej. Korzystając z usług firmy SUNFEEL ENERGY masz gwarancję pełnej obsługi w zakresie pomocy formalno-prawnej związanej z uzupełnieniem oraz wysyłką wniosków o dofinansowania. Obecnie system ulgi termomodernizacyjnej jest jedną z wielu dostępnych możliwych systemów wsparcia.